Tietosuojaseloste

North-Hill Country Dancers ry:n jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
North-Hill Country Dancers ry.
Osoite: Rauduskoivuntie 3, 90630 OULU
Puh: 040 0849500
Sähköposti: info.nhcd(at)gmail.com.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kaisa Karhu, kaisa.nhcd(at)gmail.com. Puh. 0443280526

3. Rekisterin nimi
North-Hill Country Dancers ry:n jäsenrekisteri.

4. Rekisteröidyt
NHCD:n jäsenrekisteri sisältää seuran jäsenet ja kannatusjäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Oikeus jäsenrekisterinpitämiseen liittyy henkilön itsensä antamaan suostumukseen ja yhteiseen sopimukseen jäsenrekisteriin liittämisestä.
Henkilötietoja käytetään pääasiassa yhdistyksen asioiden hallinnointiin ja tiedottamiseen. Tarpeen mukaan palautteen keräämiseen yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot yhdistyksen käyttöön ja käsittelylle luovuttaa henkilö itse.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Seuran jäsenrekisterissä olevia tietoja käsittelevät rekisterin pitäjä ja seuran hallitukseen kuuluvat jäsenet. Tietoja ei luovuteta muille ilman rekisterissä olevan henkilön lupaa.
Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus
Jäsenrekisteri on sähköinen. Tietoja suojaavat rekisterinpitäjän käyttäjätunnukset ja salasanat sekä palomuurit. Tietokoneen tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Tietoja käsitellään niin kauan, kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. Kulloisenkin vuoden jäsenrekisteriä säilytetään kirjanpitolainmukaisesti 6 vuotta.

11. Tietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjän lisäksi tietoja käsittelevät ainoastaan seuran hallituksen jäsenet.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli ilmenee tarvetta muuttaa tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme näistä jäseniä sähköpostilla ja verkkosivuilla. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.